RECENZJE

Ricardo Villalobos
Fabric 36

2007, Fabric 6.9

Recka się pisze. Biuro jest małe, ciasne, a większa częsc pracowników

- TWOrzecz ie rercki jęfrasa, jak zwykle !!!! A je czekam, ludziom nadchodziny płacę... - stój i patrz: "Najadłszy się szaleju Villalobos zrobił dla Fabric to, co każdy szanujący się amator transferu genów dawno powinien był: wydał mix w Fabric. Wydawca, zaaprobowawszy, rozdystrybuował płytkę w blaszanej, acz przytłoczonej nieco, papierośnicy, pozwalając umieszczonemu w jej czeluści nośnikowi danych na odbijanie się od ograniczeń-ścianek jak jakiejś piłeczce. Ale to wcale nie piłeczka. To jedna z mniej zmarnowanych serii kawałków poliwęglanu, o jakich dowiedzieliśmy się w tym roku. Zawiera wcześniej nie publikowane, w miarę nowe, cieszące, bo kształtne i rozkrzewione na zwarte / rozmyte figury loopowania do jakiego Ricardo ma oko, oj ma. I kolaboracje na gubiące się w takcie bębny, momentami. Aha, wokalny wieszak "Won't You Tell Me" opakowany w operatorowy, cyfrowy przyklik i rwane-syczące temaciki na sztucznej inteligencji porządzi na parkietach."

-.serii kawałków polwęglano o jaki ch niesmi,.anonam \pwoiedzi:
HAHAHAHAJHAHAJHAAH

-Geotropowe bity, geohydrolityczne. i Co dalej? /\/\_/_/////\\\\\\\|||/\

Jst nudno, ale widac pracę nad tytm, w kierunku zwarcia, bbe, i t io nam pomorzeszz, bez ciebie, ni ieirobimy,
Dobra, Wzsoi\óółpraca, kooperacja

SWystko co mamy doi dydpioszychjim to :::::::geotropowe bity::::: osłoniłam je jeak mogłem.

Skupmy się musimy z źiarnistością podkładu (pop-autechrizm) dostac do czytnosci
POPOP, mamty czsu jeszcze trochę , Weacaj ąc - -- - - ju ostteciee I co tera? gdzie z tym do puplikacjia?!
MMMY DUĄŻ MOC PRZENOSCZENIA,. ZLAALTWQAMUU COA. ROBMY, KAZDY SWOJE, LW Z KOLEI Ia poszukam metapomocy
Nadejdzie bohater, zespoi zgraję niegrzecznych młodziutkich klkubiwiczewch

Nadejscie bohatera.

[OHATER: nie przemowii.
- Świetnie, tyle cczekaliśmy, zapraszamy do siania porzadku.I am mooooistt.
- Cchceę, abyśmy zasiali góralnie gardło wokali (mam poparzone palce, wuaga). Pan się zgodzi, Bohaterze. Tego się nie da czytac nijak. Bow iem gorące dziewczęta negliżują się nam! Moist.
- Microhouse poszedł w micro-commercial-pop w jednej tubulince, przechodzącej przez Fabric 36 jak Timbaland przez siedzibę ETA. To takie mikrokinetycznie (paralelnie do "who lit cigarettes in boxcars boxcars boxcars", tyllko bardziej domowo-klubowo) plaski w twarz, żeby nie nzawac pstrzczkiem o w oko. Analogiczną akcją Villalobos zachwycił świat technologicznie doprowadzając do śmierci setek wylansowanych hiszpanów, któtzy akurat wtedy kotzystali z basenu, gdzie on sam umieścił swój zestat do grania.Zaczął, odpalił i zniknęli na zawsze ci latynoscy lansiarze, spopieleni w gruzach, jesłi nie przeicwnie, mogli wylądowc zdrowi i cali na dachu, za bareierkami, ptzenienisi w pztrezdtsdge bue wymagaj ącą kontatu z yą naszą. Me;alanż był porzedni. NieUkryjemy. jeszxe nas zaproszą do zreclkowania i będą z tego kokosy.Potem, nogi w neglixu i yance, blow my fuckking, ale czy ja nie widziałem... Śluz jest wszędzie kochanie, pozwól się. Po sufit. Od dziś drinki pije się z podłóg i stara nie trzaskac, bo liquidowe dywany do najtańszych nie należą, a stemple z rozkładu przetworzonych głośni jakimi się nas raczy dociskają na kolana.

Mateusz Jędras    
21 grudnia 2007
BIEŻĄCE
Ekstrakt #2 (kwiecień-grudzień 2022)
Wywiad z Jasonem Pierce'em