INNE - PORCAST

Nie Wiem Kto
"Samochwała"

Plastelina, z której ulepiono współczesną piosenkę familijną strasznie ostatnio zwapniała, dobrze więc się stało, że Sami Wiecie Kto sięgnął po magiczne Fasolki. Ta kulka sprytnie pozbywając się oazowych balastów, zatapia Arkę w pobliżu nieznanych lądów, przedkładając przygodę nad nudę w czasie deszczu, lecz w kwestii teledysku pozostaje nadal w kręgu fatamorgany, równie lśniącej, co najlepsze remiksy "Chrześcijanin Tańczy: w krainie kwasu i kokainy". Wybiła godzina Tik-Tak, a słynna polska bragga znalazła się ponownie na śliniaczkach wszystkich, szturmem plastykowych łopatek wprowadzając w przedszkolach modę na new bergamutic i rzucając postrach nawet na króla Pigularza. Sęk tkwi też w Brzechwie – wieszczu w tym obrębie, gdzie niektórzy od razu dostają świnki gdy słyszą, że: "palcem się nie pokazuje".

http://www.youtube.com/user/niewiemktoband----- Original Message -----
From: Zbyszek Pietras
Sent: Wednesday, July 18, 2012 5:18 PM
Subject: Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Działając w imieniu własnym oświadczam, że wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do utworu stanowiącego animację do utworu "Samochwała" Nie Wiem Kto zamieszczone nad portalu PROCYS pod adresem internetowym

http://www.porcys.com/Porcast.aspx?id=699

przysługują wyłącznie mnie - Zbigniewowi Pietras jako jego twórcy zgodnie z treścią art. 16 i 17
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.).

Jednocześnie oświadczam, iż do dnia dzisiejszego prawa autorskie majątkowe nie zostały przekazane żadnej osobie, nie udzielono również nikomu upoważnienia do zależnego wykonywania autorskich praw osobistych.

W związku z tym, wszelkie prawa autorskie posiada wyłącznie Zbigniew Pietras i jakiekolwiek rozpowszechnianie bądź wykorzystywanie przez Państwa stację opisanego wyżej utworu jest niezgodne z prawem i stanowi naruszenie praw autorskich w rozumieniu powołanej Ustawy.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 79 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo autorskie i prawa pokrewne żądam natychmiastowego usunięcia linku do utworu “SamochwałaSiedmiomilowe buty” Nie Wiem Kto znajdującego pod adresem

http://www.porcys.com/Porcast.aspx?id=699

W przypadku odmowy podejmę środki prawne celem wstrzymania bezprawnej emisji i rozpocznę dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, które zastrzegam również na wypadek znacznych rozmiarów poniesionej szkody do chwili obecnej.

Informuję Państwa, że wykonanie utworu w postaci animacji do utworu zamówił u mnie Pan Przemysław Momot, lecz nigdy nie dokonał zapłaty za jego wykonanie, nigdy nie nastąpiło również przekazanie autorskich praw majątkowych i uprawnień do wykonywania praw osobistych do utworu w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wydanie utworu Panu Momotowi nie nastąpiło w wersji nadającej się do jego publikacji zgodnie z wolą autora.

Wobec powyższego informuję, iż zastrzegam wytoczenie powództwa przeciwko Panu Przemysławowi Momotowi obejmującego roszczenia wynikające z treści art. 78 i 79 powołanej ustawy z tytułu naruszenia praw autorskich. Nie wykluczam dopozwania osób trzecich w przedmiotowym procesie.

Bardzo proszę o przedstawienie właściwej osoby do kontaktów celem ustalenia rozmiarów doznanej przeze mnie szkody, ewentualnego zawarcia ugody lub w razie braku zgody na zaprzestanie emisji uprawnionej do poczynienia wzajemnych ustaleń przed procesowych.

pozdrawiam,

Zbyszek Pietras

Wawrzyn Kowalski    
21 marca 2012
BIEŻĄCE
Rekapitulacja 2019: R.I.P.
10 najlepszych płyt 2019